V Sarajevu odprt nov poslovni objekt in skladišče

V Sarajevu odprt nov poslovni objekt in skladišče

V skladu z namenom krepitve poslovanja na trgih sosednjih držav je podjetje Oktal Pharma za potrebe svojega podjetja Oktal Pharma Sarajevo zgradila nov poslovni in skladiščni prostor.

Objekt je bil zgrajen v drugi polovici leta 2005 in se nahaja v zahodnem delu mesta (naselje Stup), tik ob glavni mestni prometnici. Uporabna površina stavbe znaša 2 200 m2, od tega sodoben skladiščni prostor zavzema 1 490 m2.

Skladiščni del objekta je zasnovan tako, da izpolnjuje vse mednarodne norme in zahteve farmacevtske prakse glede shranjevanja in ravnanja z zdravili, medicinskimi pripomočki in drugimi izdelki. Poleg tega so upoštevana vsa pravila tehnološke organizacije skladišča, to je vstop in izstop blaga ter manipulacija med skladiščenjem in naročanjem. Nadzorovane mikroklimatske razmere z natančnimi digitaliziranimi zapisi, skupaj z drugimi naprednimi elementi sistema upravljanja in varnosti, naredijo objekt zelo sodoben in enostaven za uporabo. Udobno delovno okolje in tehnična oprema v skladu s potrebami naprednih tehnologij je značilna tudi za pisarniški del stavbe.