PROTIKORUPCIJSKI IN ETIČNI STANDARDI POSLOVANJA


Oktal Pharma d.o.o. in vsa podjetja Skupine Oktal Pharma v katerikoli državi se zavezujejo poslovati v skladu z najvišjimi etičnimi standardi in zakonskimi zahtevami.
 
Skladno s tem so v podjetju, z namenom povečanja integritete, odgovornosti in preglednosti poslovanja ter ustvarjanja pogojev za preprečevanje korupcije na vseh ravneh, razvili standarde poslovanja, ki jih morajo spoštovati vsi zaposleni v podjetjih SkupineOktal Pharma, direktorji, delničarji, vodje oddelkov in vse tretje osebe, ki posredno pomagajo ali delujejo v imenu podjetij v Skupini Oktal Pharma.
  
Protikorupcijski in etični standardi poslovanja vključujejo ocene tveganja, postopke, revizije in redna usposabljanja za vse zaposlene v Skupini Oktal Pharma, pa tudi za posameznike in pravne osebe, za katere se pričakuje, da bodo delovali v imenu podjetja Oktal Pharma.