RAZVOJ SKOZI ČAS

Od ustanovitve pred več kot 30 let, je družba Oktal Pharma d.o.o., prerasla v spoštovanja vrednega poslovnega partnerja na področju Republike Hrvaške in širše ter postala del skupine Walgreens Boots Alliance, svetovno vodilnega trgovca na debelo in na drobno z zdravili in drugimi izdelki za izboljšanje zdravja, počutja in lepote.

1992.

USTANOVITEV

Je Oktal Pharma ustanovljena kot družba z omejeno odgovornostjo za trgovino in storitve v privatnem lastništvu, za celovito oskrbo lekarn, bolnic in drugih zdravstvenih ustanov s široko paleto zdravil in medicinskih pripomočkov domače in tuje proizvodnje. Ustanovitelj je Branko Parag, mag. farm..
1995.

SPREMEMBA LASTNIŠKE STRUKTURE

Je 49 odstotkov deleža družbe prodano novim solastnikom, Vladimiru Klobučaru, mag. farm. in Marijanu Škiljeviću, mag. farm., s ciljem povečati kapital družbe, razširiti paleto izdelkov in preoblikovati družbo v sodobno veletrgovino z integrirano in popolno storitvijo distribucije zdravil in medicinskih pripomočkov.
1997.

PRVE LEKARNE V LASTNIŠTVU

Oktal Pharma kupi Zdravstveno ustanovo »Ghetaldus-O« z dvema lekarniškima enotama (Opatija in Umag).
1998.

PRVA PODRUŽNICA

Ustanovljena podružnica Split.
 
1999.

NAKUP LASTNEGA PROSTORA

Oktal Pharma kupi lastni poslovni prostor od tovarne Bratstvo d.d., Utinjska 40, Zagreb in ga popolnoma prenovi.

2000.

SELITEV

Selitev na naslov Utinjska 40 v novi poslovni prostor (upravna stavba in avtomatizirano ter računalniško vodeno skladišče, popolnoma prilagojeno najzahtevnejšim standardom dobre distribucijske prakse za farmacevtske izdelke).
 
2001.

EKSPANZIJA

  • Odprto carinsko in konsignacijsko skladišče;
  • Ustanovljeni podružnici Rijeka in Osijek;
  • Ustanovljena podružnica Oktal Pharma Ljubljana - začetek širitve poslovanja na tržišča sosednjih držav;
  • Začetek širitve verige lekarn.
2002.

ISO 9001:2000

Oktal Pharma d.o.o. Hrvaška – prvi veletrgovec na Hrvaškem, certificiran glede na ISO 9001:2000 standard (sistem zagotavljanja kakovosti).
2002.

ŠIRJENJE POSLOVANJA V BiH

Ustanovljena Oktal Pharma d.o.o. Sarajevo (Bosna in Hercegovina).
2004.

INTEGRACIJA SISTEMA KAKOVOSTI

  • Oktal Pharma d.o.o. Hrvaška je certificirana glede na ISO standard  14001:1996 (sistem ravnanja z okoljem);
  • Na osnovi ISO standarda 9001:2000 in ISO14001:1996 je vzpostavljen Integrirani sistem zagotavljanja kakovosti in ravnanja z okoljem (ISUKO).
2004.

ŠIRJENJE POSLOVANJA V SRBIJO

Ustanovljena Oktal Pharma d.o.o. Beograd (Srbija).
 
2004.

NOVO IME LEKARNIŠKE VERIGE

»ZU Ghetaldus-O« spremeni ime v »ZU Vaše zdravje«.
 
2004.

STRATEŠKO PARTNERSTVO

Podpisana pogodba z nemškim veletrgovcem Andreae-Noris Zahn AG (ANZAG) o prenosu 49 odstotkov lastniškega deleža.
 
2006.

OPh SARAJEVO V LASTNEM PROSTORU

Selitev družbe Oktal Pharma d.o.o. Sarajevo v novozgrajeni lastni poslovni in skladiščni prostor, v velikosti 2.200 m2, s čimer so uresničeni predpogoji za ustvarjanje sodobnega veletrgovca v Bosni in Hercegovini.
 
2006.

KONČNI ODKUP

V celoti odkupljeno lastništvo tovarne Bratstvo d.d., ki se nahaja na sedežu družbe.

2007.

USTANOVITEV SAMOSTOJNE PRAVNE OSEBE V SLOVENIJI

Preoblikovanje poslovanja v Sloveniji in ustanovitev samostojne pravne osebe - podjetja OPH Oktal Pharma d.o.o. Ljubljana.
2008.

NOVI POSLOVNI PROSTOR

Zgrajen nov moderno poslovni-skladiščni prostor skupne bruto površine 9 837 m2, ki ga sestavlja več kot 6 000 m2 skladiščnega prostora, preostali del pa prostor za osebne potrebe in oddajanje. 
 
2010.

ALLIANCE BOOTS KUPIL ANZAG

Veletrgovec Andreae-Noris Zahn AG (Anzag) je postal povezano podjetje v skupini Alliance Boots, svetovno vodilnega trgovca na debelo in na drobno z zdravili in drugimi izdelki za izboljšanje zdravja, počutja in lepote.
2012.

STRATEŠKO PARTNERSTVO WALGREENS-a IN BOOTS ALLIANCE-a

Družbi Walgreens in Alliance Boots vstopata v strateško partnerstvo s ciljem ustanovitve prve globalne družbe, ki vlaga v mrežo lekarn, široko paleto zdravil, medicinskih pripomočkov in ostalih izdelkov za ohranjanje in povrnitev zdravja – družba Walgreens je kupila 45 odstotkov lastniškega deleža Alliance Boots-a, z možnostjo naknadnega odkupa.
 
2012.

ŠIRITEV POSLOVANJA V BiH

Družba Oktal Pharma d.o.o. je kupila 70 odstotkov deleža veletrgovca Velfarm d.o.o. iz Bosne in Hercegovine, ustanovljene leta 1997.
2012.

OKREPITEV LEKARNIŠKE VERIGE

Veriga lekarn v lastništvu družbe Oktal Pharma d.o.o. šteje skupaj 25 lekarn.
 
2013.

ALLIANCE HEALTHCARE AG

Od 1. aprila 2013 veletrgovec Andreae-Noris Zahn AG (ANZAG) posluje pod imenom Alliance HealthCare AG, Deutschland.
2014.

GDP / GMP CERTIFIKACIJA

Družba Oktal Pharma d.o.o. je prva od večjih veletrgovcev v Republiki Hrvaški, ki je po vstopu Hrvaške v Evropsko unijo, 1. julija 2013, pridobila vsa dovoljenja (certifikate), v skladu z zahtevami hrvaških in evropskih standardov EU - DDP/GDP (Dobra distribucijska praksa/Good distribution practice) in DPP/GMP (Dobra proizvodna praksa/Good manufacturing practice) in tako pridobila pravico postati članica Evropskega združenja veletrgovcev in proizvajalcev zdravil, s pridobljenim dovoljenjem pri Evropski agenciji za zdravila (Eudra GMDP – EMA).
2014.

WALGREENS BOOTS ALLIANCE

Z združitvijo družb Walgreens in Alliance Boots, v januarju 2014, je ustanovljena nova družba Walgreens Boots Alliance, prva globalna družba, ki vlaga v mrežo lekarn, široko paleto zdravil, medicinskih pripomočkov in ostalih izdelkov za ohranjanje in povrnitev zdravja, katerega članica postane tudi družba Oktal Pharma d.o.o..
 
2016.

JAČANJE LEKARNIŠKE VERIGE

  • Lekarniška veriga Oktal Pharme šteje 29 lekarn
2016.

NOVI DISTRIBUCIJSKI CENTER

  • Odprtje novega distribucijskega centra v Dugopolju.
2017.

INTEGRACIJA SISTEMA KAKOVOSTI

Izpeljana integracija obstoječega sistema kakovosti - ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, GDP in GMP.
 
2017.

ŠIRITEV POSLOVANJA NA MADŽARSKO

Odprta povezana družba na Madžarskem.
 
2019.

OKTAL PHARMA SARAJEVO D.O.O. ZDRUŽILA VELFARM D.O.O. GRAČANICA

Oktal Pharma d.o.o. Sarajevo nadaljuje z uspešnim poslovanjem, kot tudi s poslovanjem Velfarm d.o.o. Gračanica, ki se  Oktal Pharmi Sarajevo združuje kot podružnica v Gračanici.
2019.

ŠIRITEV POSLOVANJA V SEVERNO MAKEDONIJO

Ustanovljena Oktal Pharma DOOEL import-export Skopje (Severna Makedonija).
2021.

AMERISOURCEBERGEN CORPORATION

Prenos lastniškega deleža v Walgreens Boots Alliance na AmerisourceBergen Corporation (ABC).