KODAN® TINKTURA FORTE OBARVAN

250 ml, 500 ml, 1 L

Razkužilo za kožo pripravljeno za uporabo. Namenjen je razkuževanju kože pred injekcijami, punkcijami, ekscizijami, pred punkcijami sklepov in pred operativnimi posegi.

Kodan tinktura forte obarvan je razkužilo za kožo pripravljen za uporabo z dolgoročnim delovanjem (minimalno 24 ur). Uporablja se za dezinfekcijo kože pred kirurškimi posegi, injekcijami, punkcijami, ekscizijami in punkcijami sklepov.

Nerazredčeno raztopino razpršiti na določena področja ali pa jih prebrisati z namočenim tamponom in pustiti, da deluje v potrebnem kontaktnem času (1 minuta). Pred injekcijo in jemanjem vzorca krvi je kontaktni čas 15 sekund. Pred posegom na koži, bogati z lojnimi žlezami in na področju lobanje in čela, uporabiti večkrat v času 10 minut. Pred uporabo incizijskih folij pustiti, da se raztopina dobro posuši. 

Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Zaščititi pred odprtim ognjem, vročino in direktnimi sončnimi žarki. Hraniti v originalni, tesno zaprti posodi, na hladnem in dobro prezračevanem mestu.

POZOR:
Vnetljiva tekočina in hlapi. Povzroča hudo draženje oči. Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. Hraniti zunaj dosega otrok. Hraniti ločene od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja, in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.

PRI STIKU Z OČMI:
Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Popolnoma izpraznjeno embalažo prepustiti pooblaščenemu odstranjevalcu in zbiralcu nevarnih odpadkov.

100 g raztopine vsebuje naslednje aktivne snovi: 45,0 g propan-2-ol, 10,0 g propan-1-ol i 0,20 g bifenil-2-ol. Ostale sestavine: vodikov peroksid, prečiščena voda, barvila: kinolin (E104), orange yellow S (E110), brilliant black (E151).

Kodan tinktura forte nudi dolgoročno antimikrobno učinkovitost minimalno za 24 ur, ima širokt spekter antimikrobnega delovanja. Oranžno-rdeče obarvana raztopina omogoča označevanje področja dezinfekcije. Koža jo odlično prenaša, in ko se posuši nudi dober oprijem operativnim folijam.

Evropski standardi testiranja: EN 1040 baktericid, EN 14348 tuberkulocid, EN 14348 mikobaktericid, fungicid, virucid