KODAN® TINKTURA FORTE BREZBARVNI

250 ml, 500 ml

Razkužilo za kožo pripravljeno za uporabo. in Namenjen za razkuževanje kože (kirurškega polja) pred operativnimi posegi in odvzemom krvi ter za razkuževanje rok.

Kodan tinktura forte je alkoholno razkužilo za kožo pripravljeno za uporabo, namenjen razkuževanju kože pred operacijami, injekcijami in jemanjem vzorcev krvi, pred punkcijami, ekscizijami, kanulacijami in biopsijami; za obravnavanje ran in kirurških šivov; za higiensko dezinfekcijo rok. Kodan tinktura forte ima širok antimikrobni spekter delovanja, proti bakterijam (tudi multirezistentnim sevom), glivam in virusom.

Razkuževanje kože pred injekcijami, punkcijami, ekscizijami: razpršiti nerazredčeno Kodan tinkturo forte na določena področja kože ali pa jih prebrisati z namočenim tamponom. Pred punkcijo zglobov in predoperatinimi antisepsami kože: po potrebi odstraniti dlake z določenih področij kože, skopati ali umiti bolnika ali določeno področje z antimikrobnim losijonom vsaj eno uro pred dezinfekcijo kože. Uporabiti Kodan tinkturo forte s pomočjo sterilnega tampona ali razpršiti izdelek. Za tretiranje ran in šivov je nabolje prebrisati področje s sterilnim tamponom namočenim v Kodan tinkturo forte. Pri higienski dezinfekciji rok, morajo biti roke ves čas mokre v času celotnega kontakta, kar zagotovimo z večjo količino Kodan tinkture forte.

Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Zaščititi pred odprtim ognjem, vročino in direktnimi sončnimi žarki. Hraniti v originalni, tesno zaprti posodi, na hladnem in dobro prezračevanem mestu. POZOR. Vnetljiva tekočina in hlapi. Povzroča hudo draženje oči. Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. Hraniti zunaj dosega otrok. Hraniti ločene od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja, in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Popolnoma izpraznjeno embalažo prepustiti pooblaščenemu odstranjevalcu in zbiralcu nevarnih odpadkov.

100 g raztopine vsebuje naslednje aktivne snovi: 45,0 g propan-2-ol, 10,0 g propan-1-ol i 0,20 g bifenil-2-ol. Ostale sestavine: vodikov peroksid, prečiščena voda.

Kodani tinktura forte ima širok antimikrobni spekter delovanja: baktericid vključno z mikobakterijami (TbB),  fungicidi, virucidi (virusi z ovojnico vključno z HBV, HIV, HCV, herpes simplex virusi, rotavirusi in adenovirusi). Hiter učinek (15 sekund pred injekcijo) in koža ga zelo dobro prenaša, dobro se prilega na operativne folije, potem ko je suh.

Evropski standardi testiranja: EN 1040 baktericid, EN 14348 tuberkulocid, EN 14348 mikobaktericid, fungicid, virucid. Certifikati: VAH, DGHM