KODAN® ROBČKI

vsebnik 90 robčkov, polnjenje 90 robčkov

Dezinfekcijski robčki pripravljeni za uporabo na koži in nemedicinskih površinah.

Kodan robčki so dezinfekcijski robčki pripravljeni za uporabo, namenjeni za razkuževanje rok in zasebnih površin (mize, telefoni, kljuke, straniščne školjke). 

Robček odtrgajte iz embalaže in ga takoj uporabite. 1. Razkuževanje rok: 1 robček zadostuje za obe roki. Roki popolnoma premažite z robčkom, tako, da so navlažene in pustite delovati 30s. Rok ne brišite. 2. Razkuževanje površin: uporabite toliko robčkov kot jih potrebujete za popoln prebris željene površine. Pustite delovati 2min in počakajte da se posuši, ne brišite.

Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Zaščititi pred odprtim ognjem, vročino in direktnimi sončnimi žarki. Hraniti v originalni, tesno zaprti posodi, na hladnem in dobro prezračevanem mestu. POZOR. Vnetljiva tekočina in hlapi. Povzroča hudo draženje oči. Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. Hraniti zunaj dosega otrok. Hraniti ločene od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja, in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Popolnoma izpraznjeno embalažo prepustiti pooblaščenemu odstranjevalcu in zbiralcu nevarnih odpadkov.

100 g osnovne raztopine vsebuje: 30,0 g 2–propanol, 30,0 g 1–propanol

Kodan robčki so dezinfekcijski robčki za uporabo na koži in površinah. Imajo zelo široko antimikrobno delovanje. Koža jih zelo dobro prenaša in površina se hitro suši.

Baktericid (vključno z Tb), fungicid, virucid. Certifikat: VAH