DESDERMAN® PURE GEL

100 ml, 500 ml in 1 L

Alkoholni antiseptik v obliki gela za higiensko in kirurško dezinfekcijo rok, ki se nanaša z vtiranjem.

Desderman pure gel je namenjen higienski in kirurški dezinefkciji rok. Desderman pure gel  ima širok spekter delovanja in deluje na bakterije (vključno z multirezistentnimi sevi) , glive in viruse. Vsebuje snovi, ki ščitijo in negujejo kožo tako, da ohranjajo naravno plast maščobe in vlažnost kože. Gel je primeren za pogosto uporabo.
.

Higienska dezinfekcija rok (EN 1500): 3 ml desderman pure gela vtirajte v kožo čistih in suhih rok 30 sekund. Kirurška dezinfekcija rok (EN12791): zadostno količino gela vtirajte v kožo rok in podlahti 90 sekund (1,5 min.). Ves čas trajanja vtiranja mora koža biti vlažna, kar omogoča zadostna količina desderman gela.

H225 Vnetljiv aerosol. H319 Povzroča hudo draženje oči. P210 Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. - Kajenje prepovedano. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P403+P233 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z navodili pooblaščenega zbiralca tovrstnih odpadkov. Zaščititi pred mrazom, vročino in sončno svetlobo. Hraniti pri sobni temperaturi v originalni posodi. Za recikliranje je primerna le popolnoma prazna posoda.  Neporabljen produkt odstraniti v skladu z EWC 070604. Opozorila in varnostni ukrepi:   temperatura vnetišča:  130°C v skladu z DIN 53213. V primeru razlitja nemudoma ukrepajte, da preprečite požar in eksplozijo. Ustrezni ukrepi so: pobrisati razliti gel in preostanek razredčiti z vodo, prezračiti prostor, odstraniti vse vire vžiga. Neželeni učinki: pri vsakodnevni uporabi alkoholnega gela za dezinfekcijo rok lahko občasno nastane razdraženost (npr. rdečina, suha koža). Kljub nadaljevanju z uporabo se te senzorične nevšečnosti zmanjšajo po 8-10 dneh. Zelo redke so kontaktne ali fotoalergijske reakcije. Pri stiku z očmi takoj izperite z zadostno količino vode in poiščite zdravniško pomoč.

100 g desderman pure gela vsebuje: 78,2 g etanola (96% v/v), 0,1 g bifenil-2-ola

Desderman pure ponuja popolno mikrobiološko delovanje (baktericid, mikobaktericid, popoln virucid, fungicid), dokazano v skladu z evropskimi normami. Zaradi dodanih emolientov in ostalih snovi, ki obnavljajo plast lipidov, kožo dodatno ščiti ter neguje. Razen tega tekstura gela onemogoča razlitje raztopine in omogoča hitro sušenje.

Evropske norme testiranja: EN 1500 higienska dezinfekcija rok;  EN 12791 kirurška dezinfekcija rok; EN 13727 baktericid, EN 13624 fungicid, EN 14348  mikobaktericid, EN 14476 virucid

Desderman pure gel je testiran v skladu z najnovejšimi odobrenimi evropskimi normami DIN EN 14885:2015, in sicer za higiensko in kirurško dezinfekcijo rok ter za delovanje na vse predpisane patogene organizme v skladu z normami.
Desderman pure gel vsebuje emoliente in druge snovi za obnovo lipidne plasti kože, kar kožo dodatno ščiti ter neguje in zmanjša izsušenost kože zaradi stika z alkoholom.
Desderman pure gel ne vsebuje dodatnih dišav in barvil ter tako izpolnjuje pogoje za hipoalergenost.  Toda, pri vsakodnevni uporabi alkoholne raztopine za dezinfekcijo rok lahko občasno nastane razdraženost (npr. rdečina, suha koža). Kljub nadaljevanju z uporabo se te senzorične nevšečnosti zmanjšajo po 8-10 dneh. Zelo redke so kontaktne ali fotoalergijske reakcije.