Odprtje poslovne enote podjetja Oktal Pharma v Dugopolju

Odprtje poslovne enote podjetja Oktal Pharma v Dugopolju

V želji po nenehnem izboljševanju kakovosti poslovanja in zagotavljanju storitev poslovnim partnerjem je podjetje Oktal Pharma z odprtjem nove poslovne enote v Dugopolju naredilo še en korak naprej. 22. novembra 2016 je tam potekala otvoritvena svečanost, katere se je udeležil tudi župan Splitsko – dalmatinske županije, Zlatko Ževrnja.

Z izgradnjo sodobnega, evropskim standardom skladnega prostora, v katerega je bilo vloženih približno 22 milijonov kun, je podjetje Oktal Pharma svojim dobaviteljem zagotovilo najvišjo raven kakovosti skladiščenja produktov ter hitrejšo in ustreznejšo dostavo vsem kupcem iz Dalmacije, ki so do izgradnje omenjenega objekta produkte prejemali večinoma iz centralnega skladišča v Zagrebu. Skladiščno-distribucijski center v Dugopolju bo tako z naročenimi produkti podjetja Oktal Pharma oskrboval vse zdravstvene in bolnišnične ustanove na področju Dalmacije.

Zgoraj omenjena naložba je zagotovila dodatnih 12 delovnih mest k obstoječim 21-tim, s širjenjem poslovanja pa je v načrtu 10 do 15 novih delovnih mest.
Glede na naraščajoče zahteve sodobnega poslovanja, v podjetju Oktal Pharma verjamejo, da bo ta korak okrepil odnose z vsemi poslovnimi partnerji, saj v ospredje postavljajo ohranjanje kakovosti, kredibilnosti in učinkovitosti v življenjskem ciklu zdravil ter medicinskih produktov, ki so odgovornost podjetja.
 

Poslovna enota Dugopolje - osnovni podatki

Poslovna enota zavzema P+1 3209 m2 3790 m2 velikega zemljišča. Od tega skladiščni prostor v prvem nivoju (pritličju) obsega 1241 m2 in dodatnih 1273 m2 v drugem nadstropju, medtem ko pisarne zavzemajo skupaj 245 m2, prav tako v dveh nadstropjih.
 
Funkcionalne enote skladišča
 
  • klimatiziran prostor za shranjevanje zdravil, medicinskih produktov, hrane za posebne prehranske potrebe in kozmetičnih produktov;
  • enota za reklamirane in vrnjene produkte ter produkte, ki so bili umaknjeni iz prometa;
  • enota za skladiščenje: zavrnjenih produktov zaradi poškodovane embalaže; produktov z datumom poteka veljavnosti; produktov, za katere je bilo ugotovljeno, da niso bili skladiščeni v skladu z zahtevami; produktov, za katere obstaja sum, da so ponarejeni; produktov, ki se jih določi za odpis (shranjevanje v ločenem prostoru, čemur sledi odstranjevanje in uničenje);
  • enota za skladiščenje specifičnih produktov (narkotiki, citostatiki, vnetljive snovi, strupi);
  • enota za prevzem;
  • enota za oddajo produktov;
  • prostor za skladiščenje v prvem nadstropju, razdeljen na dva dela (650 m2 in 603 m2).
 

HVAC sistem

Napeljava za ogrevanje in hlajenje celotnega prostora je urejena v skladu z VRF sistemom (variable refrigerant flow). Za zagotavljanje potrebne kakovosti ogrevanja in hlajenja oziroma vzdrževanja nastavljenih temperaturnih vrednosti skrbi pet ločenih sistemov za pet območij (tri enote za skladiščenje, enota za prevzem in enota za oddajo ter pisarniški prostori). Sistem KVGH omogoča vzdrževanje temperature 15-25 ° C v skladiščnih prostorih in 20-27 ° C v pisarnah čez vse leto.
 

Varnostni ukrepi

 
Požarna zaščita - Požarno zaščito izvaja samodejni alarmni sistem za javljanje požara, ki zajema vsa področja, določena v 25. in 26. členu Pravilnika o sistemih za javljanje požara, kar pomeni javne, operativne in tehnološke prostore. Gašenje požarov zagotavlja notranja in zunanja hidrantna mreža ter primerno število gasilnih aparatov ustrezne zmogljivosti.
 
Protivlomna zaščita - Vsa kritična območja so opremljena s senzorji gibanja (senzorji na stropu pokrivajo 3600, dodani so še stenski senzorji). Sistem je razdeljen na štiri ločene dele, ki vključujejo pisarne, skladišče, prevzem in oddajo blaga.
 
Nadzor dostopa - Varnostni sistem je zasnovan tako, da je visoko učinkovit in zanesljiv, hkrati pa čim manj 'ranljiv'. Vstop v skladišče nadzoruje alarm, ki nepooblaščenim osebam preprečuje vstop v skladišče izven delovnega časa. V delovnem času je pooblaščenim osebam omogočen vstop preko bralnika elektronskih kontaktnih kartic, ki beleži vsak vstop in izstop iz skladišča. Zaposlenim podjetja Oktal Pharma je gibanje v skladiščnih prostorih in ostalih zgradbah dovoljeno v skladu z dodeljenimi pooblastili.
 
Video nadzor - Sistem temelji na IP nadzoru zaprtega tipa (CCIP TV - Closed Circuit Internet Protocol), ki zagotavlja dodatno varnost omrežja ter onemogoča nepooblaščen dostop do sistema. Video nadzorni sistem pokriva vse zunanje vhode v objekt, dostop do pisarn (pritličje in nadstropje) ter vse pomembne dele skladiščnega prostora (dostop do skladišča, police, hodnike).