Velika poslovna investicija podjetja Oktal Pharma v Sarajevu

Velika poslovna investicija podjetja Oktal Pharma v Sarajevu

V prisotnosti številnih gostov je bil 4. maja 2006 odprt nov poslovni in skladiščni objekt podjetja Oktal Pharma d.o.o. Sarajevo.

V prisotnosti številnih gostov so 4. maja 2006 odpli nov poslovni in skladiščni objekt podjetja Oktal Pharma d.o.o. Sarajevo. Poleg predstavnikov gospodarskega in javnega življenja so se slovesnosti udeležili tudi veleposlanik Republike Hrvaške v BiH, g. Josip Vrbošić, predstavnik federalnega ministra za zdravje, predstavnik kantonalnega ministra za zdravje, predstavnik kantonalnega premiera Vlade in minister za gospodarstvo Kantona Sarajevo, g. Abid Šarić ter načelnik občine Ilidža, g. Amer Ćenanović.

Objekt je bil zgrajen v drugi polovici leta 2005 in se nahaja v zahodnem delu mesta (naselje Stup), tik ob glavni mestni prometnici. Uporabna površina stavbe znaša 2 600 m2, od tega 1 700 m2 zavzema sodoben skladiščni prostor. Skladiščni del objekta je zasnovan tako, da ustreza vsem mednarodnim standardom in zahtevam farmacevtske prakse glede skladiščenja in rokovanja z zdravili, medicinskimi pripomočki in drugimi izdelki.
»Ker je naš strateški cilj delovanje na območju nekdanje Jugoslavije, imamo razen v Bosni in Hercegovini registrirane družbe tudi v Sloveniji, Srbiji in Črni gori. Naša prva in največja investicija je bila v Sarajevu, kjer smo zgradili najboljše poslovne odnose«, je poudaril Vladimir Klobučar, mag. farm., predsednik Uprave podjetja Oktal Pharma.

Kot je poudaril direktor podjetja Oktal Pharma d.o.o. Sarajevo, g. Sulejman Poplata, z odprtjem objekta načrtujejo zaposlovanje novih uslužbencev. Od začetkov s sedmimi zaposlenimi v prvem letu poslovanja, sedaj zaposlujejo 34 zaposlenih, ki svoje življenjske in karierne cilje tesno usklajujejo z napredkom podjetja.

Oktal Pharma d.o.o. Sarajevo je bila s pomočjo ustanovitelja Oktal Pharme d.o.o. Zagreb, ustanovljena leta 2002 kot družba z omejeno odgovornostjo za trgovino in storitve v zasebni lasti. S široko paleto zdravil in drugih medicinskih pripomočkov tako oskrbuje lekarne, bolnišnice in druge zdravstvene ustanove.

Organizacijska struktura Oktal Pharme d.o.o. Sarajevo je učinkovita, racionalna in fleksibilna. Zasnovana je bila kot osnova za vse dejavnosti kot so nabava, prodaja, marketing, logistika, računovodstvo in finance.

Do sedaj je bilo vzpostavljeno tesno poslovno sodelovanje z več kot tridesetimi poslovnimi partnerji iz tujine (ZDA, Velika Britanija, Nemčija in drugi), s 380-timi strankami in 460-timi dostavnimi mesti. Oktal Pharma d.o.o. Sarajevo izdelke distribuira javnim, privatnim in bolnišničnim lekarnam, drugim veletrgovcem, zasebnim ordinacijam, poliklinikam, zdravstvenim domovom in optikam.

Oktal Pharma d.o.o. Sarajevo naročene izdelke dostavlja s svojimi dostavnimi vozili. Z namenom izobraževanja laične javnosti tudi brezplačno razdeli po 8 000 izvodov revije »Vaše zdravlje« vsem relevantnim zdravstvenim subjektom in posameznikom.
 
Prihodnji strateški razvojni cilji Oktal Pharme d.o.o. Sarajevo so:
 
  • krepitev kontrole kakovosti poslovanja po svetovnih standardih in nenehne izboljšave;
  • zadovoljstvo poslovnih partnerjev in zaposlenih, doseženo z dobrim upravljanjem s sredstvi in s stalnim uresničevanjem popolne kakovosti poslovanja;
  • krepitev veščin in kompetenc zaposlenih, da bi zadovoljili potrebe strank hitreje in bolje od drugih.
 
Dolgoročni cilj Oktal Pharme d.o.o. Sarajevo je postavitev močne in sodobne veletrgovine, ki bo ekološko osveščena in sposobna doseči najvišje cilje v trgovini, zastopništvu, tržnih raziskavah in napredku farmacevtske in medicinske znanosti.