OPH Oktal Pharma d.o.o. s prenovljenimi skladiščnimi prostori

Z namenom izboljšati kakovost storitev skladiščenja blaga in transporta, je Oktal Pharma Ljubljana v juniju 2019 odprla vrata obnovljenega in sodobno opremljenega skladišča

Z namenom izboljšati kakovost storitev, ki jih ponujamo svojim strankam smo v začetku leta 2019 začeli s prenovo našega skladišča, katerega svečano odprtje je potekalo v juniju.
 
Da zagotovimo nemoten pretok blaga in potek dela smo povečali prostor, ki je namenjen skladiščenju blaga, poskrbeli smo za večji prostor za prevzem in izdajo blaga ter varen prostor za karanteno.
 
Postavili smo nadzorni sistem EXACTUM za spremljanje temperature in relativne vlage v prostoru z ustreznim podpornim računalniškim sistemom, ki omogoča redno pripravo temperaturnih poročil ter hkrati opozarja o kakršnemkoli odstopanju od predpisanih vrednosti temperature in vlage. Obstoječo napeljavo za ogrevanje in hlajenje celotnega prostora smo dodatno podprli s klimatskim sistemom, ki nam zagotavlja sekundarni vir hlajenja ali gretja, tako da zagotavljamo enotno temperaturo v celotnem skladišču in posledično bolj varno skladiščenje blaga.
 
Programska podpora omogoča hitrejšo in zanesljivejšo storitev ter hiter pretok informacij s poslovnimi partnerji. Celotno poslovanje podjetja podpirata integrirana informacijska sistema ERP in WMS prek katerih potekajo vse transakcije in evidentiranje poslovnih dogodkov. Sistema sta skladna z vsemi zahtevami GDP, kar zagotavlja popolno sledljivost produktov v smislu roka uporabnosti in spremljanja serijskih oznak ter izdaje v skladu z modelom FEFO. Sprejem in izdaja blaga potekata s pomočjo prenosnih terminalov znotraj sistema WMS, s čemer močno zmanjšamo porabo papirja v poslovanju skladišča. Sodobni sistemi in način poslovanja omogočajo elektronsko poslovanje, obdelavo in elektronsko oddajo naročil ter  vpogled v zalogo v vsakem trenutku.
 
Prenovljen sistem zagotavlja, da bo pravi izdelek dostavljen pravemu naslovniku v zadovoljivem časovnem obdobju. V primeru neustreznega izdelka pa lahko izvedemo učinkovit odpoklic izdelka.
 
 
Prenovljeno skladišče je skladno z obstoječimi smernicami dobre distribucijske prakse in novo direktivo za medicinske pripomočke (EU) 2017 745, ki postavlja bolj striktne zahteve za skladiščenje medicinskih pripomočkov. Ustrezno zasnovan varnostni sistem omogoča vstop v skladiščne prostore samo pooblaščenim osebam s kartico za čitalec.
 
Nova raven storitev, ki jih s prenovo lahko ponudi OPH Oktal Pharma Ljubljana predstavlja temelj za še boljše odnose tako z obstoječimi kot tudi novimi poslovnimi partnerji.