Ukrepi proti epidemiji in ostali ukrepi podjetja OPH Oktal Pharma Ljubljana zaradi pandemije koronavirusa

Measures in OPH Oktal Pharma Ljubljana for the coronavirus pandemic

V teh težkih časih, podjetje OPH Oktal Pharma, kot pooblaščeni predstavnik in distributer ter tako del zdravstvenega sistema, odgovorno sprejema resnost razmer in izvaja številne ukrepe za zaščito svojih zaposlenih. Poleg tega skrbi za ustrezen odziv na povečane potrebe za zdravila, medicinske pripomočke in razkužila.

Ker sta zdravje in dobro počutje zaposlenih ključnega pomena za nemoteno delovanje sistema, smo izvedli številne aktivnosti, povezane predvsem z izvajanjem higienskih ukrepov v poslovnih prostorih. Navodila za odgovorno ravnanje smo podali skladno z navodili pristojnih institucij.
 
V podjetju OPH Oktal Pharma Ljubljana vsakodnevno spremljamo razmere in skladno z novimi pogoji skrbimo za organizacijo nadaljnjega delovanja vseh zaposlenih.

V skladu s trenutnimi razmerami in z namenom zmanjševanja možnosti širjenja okužbe, smo začasno prekinili terensko delo zaposlenih v podjetju OPH Oktal Pharma Ljubljana. Zaposleni so bili prerazporejeni na druga delovna mesta, del zaposlenih dela od doma, prestavili smo tudi vsa službena potovanja, izvajamo pa le nujno potrebne sestanke.

Ob tej priložnosti se OPH Oktal Pharma Ljubljana želi zahvaliti vsem zaposlenim za njihovo angažiranost. Posebna zahvala gre tudi zaposlenim, ki vlagajo še dodaten trud za zagotavljanje pravočasne oskrbe zdravstvenih ustanov in lekarn.